Bilet bez obiadu i prezentu - 150 zł. brutto do 14 kwietnia (potwierdzone wpłatą na konto) - ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA
  Bilet z obiadem i prezentem od Partnerów - 250 zł. brutto do 14 kwietnia (potwierdzone wpłatą na konto) - ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA

W dniu kongresu przy wpłacie gotówka cena w kongresie wynosi 200 zł. brutto. bez obiadu i bez prezentu od Partnerów
  Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rejestracji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Świadom jestem faktu, że przysługuje mi prawo wglądu do swoich danych oraz prawo do ich poprawiania.

  Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Świadom jestem faktu, że przysługuje mi prawo wglądu do swoich danych oraz prawo do ich poprawiania.